050 78 53 589

De kosten

Prijs voor een consult bedraagt €75,-

Vanaf 1 Juli bedraagt de prijs van een consult €79,–

De vergoeding

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de behandeling volledig of voor een deel. Dit is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en hoe uitgebreid u bent verzekerd. Door een aantal verzekeraars is een maximum gesteld aan het bedrag dat u jaarlijks vergoed krijgt voor alternatieve geneeswijzen. Voor de exacte informatie verwijs ik u naar de voorwaarden in uw eigen polis.

Het eigen risico geldt alléén voor zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt en niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt. De kosten van mijn behandeling vallen dus niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering.